Các trường hợp DN không phải kê khai hàng hóa theo từng hóa đơn

0
Các trường hợp DN không phải kê khai hàng hóa theo từng hóa đơn

Nhiều doanh nghiệp vẫn gặp phải vướng mắc về cách viết hóa đơn kèm theo bảng kê. Vậy, liệu có trường hợp nào doanh nghiệp không phải kê khai hàng hóa theo từng hóa đơn không?
Vướng mắc này của các doanh nghiệp đã được Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:
Tại Điều 18, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán hàng hoá, dịch vụ không bắt buộc lập hoá đơn đã quy định cụ thể như sau: Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì người bán không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.
Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, thì người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Đối với bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, ngày lập, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, tên và chữ ký người lập Bảng kê.
Trong trường hợp người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất GTGT” và “tiền thuế GTGT”. Đối với hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
Vào thời điểm cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh phải lập một hoá đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.

các trường hợp không phải kê khai hàng

Tại khoản 3.b, Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 cũng đã quy định rõ: Đối với hàng hoá, dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng như: dịch vụ bưu chính, viễn thông, điện, nước, xăng, dầu, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, mua, bán vàng, bạc, đá quý, bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng khác thì được kê khai tổng hợp doanh số bán lẻ, không phải kê khai theo từng hoá đơn. Đối với hàng hoá, dịch vụ mua lẻ, bảng kê tổng hợp được lập theo từng nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suất, không phải kê chi tiết theo từng hoá đơn.
Dựa trên những căn cứ pháp luật nêu trên, trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc bán hàng có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì thực hiện việc lập hóa đơn theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC và thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

Tại sao khi mang thai nên trò chuyện và cho thai nhi nghe nhạc

6 dấu hiệu mang thai tuần đầu tiên chính xác 100% chị em nên quan tâm

Rate this post