Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

0
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ quan trọng để góp phần khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh theo chiều hướng phát triển toàn diện của Nhà nước. Do đó, doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đầy đủ để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Ngoài tham khảo về mẫu biên bản thay thế hóa đơn, về cách kê khai thuế giá trị gia tăng, cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý là một vấn đề đa số doanh nghiệp đều quan tâm. Nội dung bài viết sau sẽ làm rõ hơn vấn đề này giúp doanh nghiệp.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính quý là khoản thuế phát sinh trong quý mà doanh nghiệp phải tạm nộp.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế và không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

2. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Số thuế thu nhập doanh nghiệp cần nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Thuế TNDN cần phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Trường hợp doanh nghiệp nếu có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN cần nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN ) x Thuế suất thuế TNDN

Nếu có phần trích lập quỹ KH&CN thì phần đó được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm. Doanh nghiệp tự xác định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định pháp luật hiện hành thì thuế suất thuế TNDN hiện nay là 20%. Tuy nhiên đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam thì mức thuế suất thuế TNDN là từ 32% đến 50%.

4. Cách tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý doanh nghiệp không phải nộp.

Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Trong những trường hợp doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp có thể căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dựa theo dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý. 

Đối với trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Nếu như số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Theo dõi thêm bài viết:

Tìm người chăm sóc bé sơ sinh ở đâu là tốt nhất?

​​​​​​​6 dấu hiệu mang thai tuần đầu tiên chính xác 100% chị em nên quan tâm

 

Rate this post